• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sarajevu

  U toku je dorada nove verzije portala ...

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Često postavljena pitanja

  21.09.2020.

  Želio bih registrovati preduzeće, koja je procedura i šta mi je potrebno od dokumenta?

  Sve informacije možete dobiti na šalter-sali Odjeljenja registra za upis pravnih subjekata ili putem info-linije Registra 033/ 567-727 svakim radnim danom od 08,30 do 16 sati.

  Gdje mogu dobiti uvjerenje o neposjedovanju/ posjedovanju nekretnine?

  Predmetno uvjerenje možete dobiti u šalter-sali Zk ureda uz sudsku taksu od 5 KM. Kontakt tel. 033 567-728. 

  Gdje mogu izvaditi ZK izvadak o posjedovanju nekretnine?

  ZK izvadak možete dobiti u Šalter-sali Zk ureda svakim radnim danom od 08 do 15 sati, a sudska taksa iznosi 5 KM.

  Potrebno mi je Uvjerenje da se ne vodi stečajni postupak ili likvidacija, kome da se obratim?

  Zahtjev za Uvjerenje da pravno lice nije pod stečajem iili likvidacijom, odnosno da nije u postupku stečaja i likvidacije, podnosi se isključivo na memorandumu pravnog lica za koje se uvjerenje traži. Zahtjev se podnosi u sobi 13, a preuzima se za 2 (dva) radna dana u sobi 13. Taksa za izdavanje uvjerenja iznosi 15 KM.

  Potvrdu - Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti za pravno ili fizičko lice, mogu izvaditi...?

  Zahtjev za Uvjerenje podnosi se isključivo na memorandumu pravnog lica za koje se uvjerenje traži. Zahtjev se podnosi u sobi 11, a taksa za izdavanje uvjerenja iznosi 15 KM.

  Gdje mogu izvršiti nadovjeru dokumenata Apostille pečatom, namijenjenih za upotrebu u inostranstvu? Dokumente možete nadovjeriti na šalteru broj 21, prizemlje zgrade suda. Sudska taksa iznosi 10 KM. Kontakt tel. 033 567-755. 

  Gdje mogu predati pismeno/podnesak na sud?

  Sva pismena možete predati svakim radnim danom od 08,30 do 15 sati u Prijemnoj kancelariji (soba broj 3), u prizemlju zgrade suda.

  Želim znati informaciju o stanju predmeta? Informacije o stanju predmeta (vrijeme i mjesto održavanja ročišta; tok rasprave; preuzimanje presude itd.) možete dobiti u kancelariji broj 7 (prizemlje) ili putem telefona 033/567-726 (Pisarnica suda).

  Na koji račun se uplaćuje kantonalna sudska taksa? Uplata sudskih taksi, počev od 25.03.2019. godine vrši se na račun broj 1411965320008475 kod BBI d.d. Sarajevo. Vrsta prihoda 722221.

  Upisujete općinu kojoj pripadate ukoliko ste u Kantonu Sarajevo, ukoliko ste iz drugog Kantona upisujete 077; Budžetska organizacija 0000000.

  Napominjemo da shodno članu 7. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo, takse predviđene Tarifom sudskih taksa su prihod Budžeta Kantona i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda ili u sudskim taksenim markicama.

  Takse se plaćaju u gotovom novcu, uplatom na žiro-račun, ako je iznos takse veći od 50 KM.

  Prikazana vijest je na:
  298 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Često postavljena pitanja

  21.09.2020.

  Želio bih registrovati preduzeće, koja je procedura i šta mi je potrebno od dokumenta?

  Sve informacije možete dobiti na šalter-sali Odjeljenja registra za upis pravnih subjekata ili putem info-linije Registra 033/ 567-727 svakim radnim danom od 08,30 do 16 sati.

  Gdje mogu dobiti uvjerenje o neposjedovanju/ posjedovanju nekretnine?

  Predmetno uvjerenje možete dobiti u šalter-sali Zk ureda uz sudsku taksu od 5 KM. Kontakt tel. 033 567-728. 

  Gdje mogu izvaditi ZK izvadak o posjedovanju nekretnine?

  ZK izvadak možete dobiti u Šalter-sali Zk ureda svakim radnim danom od 08 do 15 sati, a sudska taksa iznosi 5 KM.

  Potrebno mi je Uvjerenje da se ne vodi stečajni postupak ili likvidacija, kome da se obratim?

  Zahtjev za Uvjerenje da pravno lice nije pod stečajem iili likvidacijom, odnosno da nije u postupku stečaja i likvidacije, podnosi se isključivo na memorandumu pravnog lica za koje se uvjerenje traži. Zahtjev se podnosi u sobi 13, a preuzima se za 2 (dva) radna dana u sobi 13. Taksa za izdavanje uvjerenja iznosi 15 KM.

  Potvrdu - Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti za pravno ili fizičko lice, mogu izvaditi...?

  Zahtjev za Uvjerenje podnosi se isključivo na memorandumu pravnog lica za koje se uvjerenje traži. Zahtjev se podnosi u sobi 11, a taksa za izdavanje uvjerenja iznosi 15 KM.

  Gdje mogu izvršiti nadovjeru dokumenata Apostille pečatom, namijenjenih za upotrebu u inostranstvu? Dokumente možete nadovjeriti na šalteru broj 21, prizemlje zgrade suda. Sudska taksa iznosi 10 KM. Kontakt tel. 033 567-755. 

  Gdje mogu predati pismeno/podnesak na sud?

  Sva pismena možete predati svakim radnim danom od 08,30 do 15 sati u Prijemnoj kancelariji (soba broj 3), u prizemlju zgrade suda.

  Želim znati informaciju o stanju predmeta? Informacije o stanju predmeta (vrijeme i mjesto održavanja ročišta; tok rasprave; preuzimanje presude itd.) možete dobiti u kancelariji broj 7 (prizemlje) ili putem telefona 033/567-726 (Pisarnica suda).

  Na koji račun se uplaćuje kantonalna sudska taksa? Uplata sudskih taksi, počev od 25.03.2019. godine vrši se na račun broj 1411965320008475 kod BBI d.d. Sarajevo. Vrsta prihoda 722221.

  Upisujete općinu kojoj pripadate ukoliko ste u Kantonu Sarajevo, ukoliko ste iz drugog Kantona upisujete 077; Budžetska organizacija 0000000.

  Napominjemo da shodno članu 7. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo, takse predviđene Tarifom sudskih taksa su prihod Budžeta Kantona i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda ili u sudskim taksenim markicama.

  Takse se plaćaju u gotovom novcu, uplatom na žiro-račun, ako je iznos takse veći od 50 KM.