• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sarajevu

  U toku je dorada nove verzije portala ...

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Zemljišno-knjižna kancelarija

  Zemljišno-knjižna kancelarija

  Djelokrug rada Zemljišnoknjižnog odjeljenja

  • vrši vođenje, održavanje i uspostavu zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora,
  • vrši upis stvarnih prava, prenos prava na nekretninama u zemjišnim knjigama i knjigama položenih ugovora,
  • pokreće postupak za upis i ZK i KPU,
  • vrši formiranje zemljišnoknjižnog spisa, registrovanje zaprimljenih zahtjeva u dnevniku,
  • odlučuje o podnesenim zahtjevima,
  • vrši provođenje donesenih rješenja u ZK i KPU,
  • vrši izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka,
  • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.
  119 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1