• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sarajevu

  U toku je dorada nove verzije portala ...

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Kabinet predsjednika Suda

  Kabinet predsjednika Suda


  Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice Kabinet predsjednika Suda:

  • pruža kompletnu administrativnu, tehničku, pravnu, savjetodavnu  i svaku drugu podršku predsjedniku Suda;
  • obezbjeđuje uslove i koordinaciju rada između predsjednika Suda i organizacionih jedinica;
  • vrši protokolarne poslove u vezi sa aktivnostima predsjednika Suda;
  • vrši poslove međunarodne pravne pomoći;
  • obavlja poslove interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije BiH, podzakonskim aktima i sa standardima za internu reviziju;
  • obavlja poslove iz oblasti javnih nabavki;
  • obavlja poslove odnosa sa javnošću i informisanja;
  • obavlja poslove izdavanja biltena, brošura i drugih publikacija o radu suda;
  • obavlja poslove prevođenja  sa engleskog jezika na bosanski jezik;
  • obavlja poslove izvršenja krivičnih sankcija;
  • vodi evidencije knjiga, službenih glasila i drugih publikacija;
  • obavlja i druge poslove koji su usko vezani za Kabinet predsjednika Suda
  47 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1